emka inwest sp. z o.o.
ul. B. Leśmiana 14/7
56-120 Brzeg Dolny
+48 607 462 503
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły

"Mieszkanie Dla Młodych"

 

 „Mieszkanie dla młodych”- MDM- to rządowy program wsparcia młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz instytucjami kredytującymi.

Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu na nabycie mieszkania.

Obecne zapisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi obowiązują od 1 września 2015 r.

 

Dla kogo program MDM?

1. Osoby w wieku o 35 lat: dla małżeństw i osób samotnych. W przypadku małżeństw warunek ten musi spełnić przynajmniej jedno z   małżonków. Limit wieku nie dotyczy nabywców, którzy wychowują co najmniej troje dzieci.

2. Nabywcy nie mogą być właścicielami innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o wsparcie finansowe. Dopuszczalne jest posiadanie we współwłasności w innym lokalu lub domu w udziale nie większym niż 50%. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób posiadających co najmniej troje dzieci.

3. Do kredytu, jako współkredytobiorca, ale nie współwłaściciel będzie mogła przystąpić każda osoba zaakceptowana przez bank, na przykład: ciocia, wuje, partner itp.

Jaką nieruchomość można nabyć aby otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

1. Mieszkanie o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 75 m2 lub dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 100 m2.

2. Mieszkanie o powierzchni użytkowej do 85 m2 lub dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 110 m2 w przypadku gdy nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

3. Mieszkanie, którego cena zakupu nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego dla lokalizacji danego mieszkania oraz współczynnika równego 1,1 dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym.

Jak jest obliczane dofinansowanie wkładu własnego?

1. Dla mieszkań o powierzchni do 50 m2 dofinansowanie wynosi odpowiednio: 10% dla małżeństw bezdzietnych lub singli, 15% dla małżeństw wychowujących jedno dziecko oraz 20% dla małżeństw wychowujących dwoje dzieci, kwoty będącej iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego dla lokalizacjo danego mieszkania oraz powierzchni użytkowej mieszkania.

2. Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 dofinansowanie wynosi odpowiednio 10% dla małżeństw bezdzietnych lub singli, 15% dla małżeństw wychowujących jedno dziecko oraz 20% dla małżeństw wychowujących dwoje dzieci, kwoty będącej iloczynem średniego wskaźnika przeliczeniowego dla lokalizacji danego mieszkania oraz 50 m2.

3. Dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci, dopłata wzrasta do 30%, a powierzchnia lokalu zwiększa się do maksymalnie 65 m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub 65 m2.

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowania wsparcia jest zaciągnięcie kredytu:

1. W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu.

2. W złotówkach

3. Na okres co najmniej 15 lat.

4. Na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może otrzymać dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie może zostać udzielone w formie spłaty części kredytu. Może zostać ono przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu MDM, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własność nabytego mieszkania, urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz.

 

Więcej informacji na stronie:

http://mieszkaniedlamlodych.com/zwiekszyc-swoja-zdolnosc-kredytowa-programie-mieszkanie-mlodych/