emka inwest sp. z o.o.
ul. B. Leśmiana 14/7
56-120 Brzeg Dolny
+48 607 462 503
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły

 

 • Zdolność kredytowa 

Zanim zaczniesz przyglądać się rynkowej ofercie, warto oszacować swoje finansowe możliwości. Od tego, ile jesteś w stanie przeznaczyć na inwestycję, zależeć będzie zakres poszukiwań. Określenie zdolności kredytowej da punkt odniesienia i pozwoli jasno zdefiniować priorytety.

Pamiętaj o tym, że wydatki nie kończą się w momencie otrzymania kluczy. Ostrożnie zarządzaj posiadanymi rezerwami, a oszczędności rozdziel pomiędzy wkład własny do kredytu oraz fundusz na dalsze prace w mieszkaniu.

Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny warto zastanowić się nad warunkami jego uzyskania. Im wcześniej pozbędziesz się niepotrzebnych kart kredytowych i limitów, tym większa szansa na otrzymanie wyższej kwoty z banku.

 

Zalety zakupu z rynku pierwotnego:

 • Dopasowujesz lokal do swoich potrzeb
 • Mieszkanie objęte okresem gwarancji oraz rękojmi
 • Możliwa dopłata do kredytu z budżetu Państwa Mieszkania dla Młodych
 • Ponosisz tylko koszty taksy notarialnej. Nabywca mieszkania nie płaci podatku od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2% ceny transakcyjnej nieruchomości, cena sprzedaży mieszkania zawiera podatek VAT w wysokości 8%
 • Brak problemów z poważnymi wadami nieruchomości, zarówno fizycznymi (krzywe ściany, zacieki, zagrzybienia, zepsuta instalacja elektryczna itd.) jak i prawnymi (hipoteka, prawo dożywocia itd.), 
 • Wykonane jest z bezpiecznych materiałów, które spełniają polskie normy. Nie ma problemów np. z podłączeniem Internetu, ogrzewanie jest tańsze, a standard mieszkań, klatek schodowych itp. jest znacznie wyższy, niż w przypadku mieszkań starszej daty,
 • Taka nieruchomość przede wszystkim wiąże się z mniejszymi opłatami na eksploatację budynku, ponieważ jeszcze przez długi czas nie trzeba będzie dokonywać większych napraw czy też wymieniać instalacje (niskie opłaty na tzw. fundusz remontowy).

   

  • Umowa

Należy umówić się z przedstawicielem firmy i zarezerwować mieszkanie podpisując umowę deweloperską celem potwierdzenia zakupu. W umowie szczegółowo ustalony jest harmonogram płatności, indywidualnie ustalony między przedstawicielem firmy, a Klientem. Płatność całości kwoty powinna nastąpić przed odbiorem mieszkania.  Umowa sporządzona w obecności notariusza jest dokumentem potwierdzającym chęć zakupu wybranego lokalu mieszkalnego.

Umowa zawiera:

 • określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
 • cenę nabycia;
 • informacje o nieruchomości (powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości, istniejące na niej obciążenia hipoteczne i służebności);
 • określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych;
 • wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • termin przeniesienia na nabywcę prawa własności;
 • wysokość i terminy lub warunki płatności przez nabywcę;
 • informacje o rachunku powierniczym oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
 • określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej;
 • określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy.

 

Dokumenty jakie wymaga bank podczas ubiegania się o kredyt na mieszkanie z rynku pierwotnego:

Banki posiadają różne procedury oraz wymagania dotyczące poszczególnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego. Objętość dokumentacyjna wniosku o kredyt hipoteczny jest uzależniona także od rodzaju źródła dochodu wnioskodawców. Poniżej lista podstawowych dokumentów, jakie bank będzie wymagał:

 • umowa deweloperska kupna - sprzedaży,
 • oświadczenia dewelopera (na druku bankowym), w którym zawarte są szczegóły transakcji,
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, jeżeli inwestycja została zakończona,
 • oświadczenie banku kredytującego o bezciężarowym wydzieleniu lokalu, gdy deweloper do realizacji projektu wspomagał się kredytem inwestycyjnym
 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • Wypis Rejestru Sądowego (KRS) (nie starszy niż 3 miesiące),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Ponadto,  bank będzie wymagał przygotowania przez Nabywcę dokumentów dotyczących jego zatrudnienia.

 Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego uzyskasz u naszego doradcy.

 

 • Zmiany  lokatorskie

Zmiany lokatorskie mogą być wprowadzane w terminach, które nie powodują opóźnienia w realizacji całej inwestycji oraz wyłącznie w zakresie nie powodujących konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Gdy podpisujesz umowę na zakup mieszkania w budowie ze zmianami, Twoje pomysły aranżacyjne będą zrealizowane przez nas. Pamiętaj, że tę decyzję należy podjąć w określonym terminie (data upływu tego terminu określona jest w każdej umowie deweloperskiej). Taki tryb zapewni brak opóźnień w realizacji budowy.

 Przykładowe aranżacje

 

 • Odbiór mieszkania

Po zakończeniu inwestycji przychodzi pora na odbiór mieszkania.  Moment wręczenia kluczy do lokalu to chwila, z którą możesz rozpocząć prace wykończeniowe. Pamiętaj, że podstawowy zakres wykończenia lokalu – wykończenie podłóg, stolarki drzwiowej wewnętrznej, białego montażu – leży w obowiązkach kupującego. My pozostajemy do dyspozycji w zakresie wykonywania postanowień związanych z udzieloną rękojmią.

Protokół odbioru umożliwi Ci zameldowanie się oraz ubezpieczenie mieszkania. W międzyczasie konieczne będzie również zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej i gazu do lokalu. O dostawę pozostałych mediów zadbał już administrator osiedla.

 

 • Umowa przyrzeczona

Umowa ta przenosi na Kupującego prawo własności do zakupionego lokalu. Jej podpisanie następuje po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu. Dokument ten pozwoli z kolei na wyodrębnienie indywidualnej Księgi Wieczystej, wpisanie nowego właściciela czy ewentualne obciążenie hipoteką na rzecz banku. Od tego dnia staniesz się pełnoprawnym właścicielem lokalu. W efekcie podpisania aktów notarialnych, na mocy Ustawy o własności lokali, powstanie wspólnota mieszkaniowa.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Czym jest rachunek powierniczy?

W 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwana ustawą deweloperską. Jej celem jest m.in. wprowadzenie nadzoru nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom przez ich klientów. Chodzi o obowiązek stosowania przez dewelopera rachunku powierniczego. Spółka EMKA INWEST założyła rachunek powierniczy otwarty. Wiąże się to z tym, że klient w miarę postępu budowy lokalu wpłaca określone z góry w umowie transze na rachunek  powierniczy, z którego potem bank wypłaca Spółce pieniądze po stwierdzeniu, że dany etap budowy został zakończony. Dzięki temu, Państwa pieniądze są chronione, a wypłata następuje po wywiązaniu się ze zobowiązań.

Co oznacza stan deweloperski?

Stan deweloperski oznacza, że wykonane są ściany działowe, posadzki cementowe oraz tynki gipsowe. W mieszkaniu jest instalacja wodno-kanalizacyjna z podejściami dopływowymi i odpływowymi, centralne ogrzewanie z kotłami grzewczymi i grzejnikami, a także instalacja elektryczna wraz z osprzętem. Mieszkania wyposażone są w drzwi zewnętrzne, okna z PCV z nawiewnikami.

Jakie są koszty utrzymania mieszkania?

Trudno jest określić koszt utrzymania mieszkania, gdyż właściciele sami decydują o wielkości zużycia mediów, każde mieszkanie posiada indywidualne liczniki na wodę, gaz  i energię elektryczną. Ogrzewanie mieszkania i wody poprzez kotły gazowe.  Zadbaliśmy o to, by budynek był energooszczędny i zastosowaliśmy materiały o najwyższych parametrach izolacyjnych.

Ile wynosi czynsz?

Właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy, koszty wywozu nieczystości (uzależnione od ilości zamieszkujących osób) oraz wydatki związane z utrzymaniem swojego mieszkania (rachunki za media). Każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału w tej nieruchomości. Inne opłaty to koszty świadczeń dostarczanych do lokali na potrzeby indywidualnych właścicieli naliczane na podstawie odczytów z liczników: zimna woda i ścieki, prąd, gaz.

Czy do mieszkań będą przynależeć komórki lokatorskie?

Tak, do każdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano  komórkę lokatorską usytuowaną na poziomie -1.

Czy na terenie osiedla dostępny będzie plac zabaw dla dzieci?

Na terenie osiedla zostanie urządzony funkcjonalny i kolorowy plac zabaw. Wyposażenie zostanie wykonane z najwyższej jakości materiałów, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.  Projekt.

Czy osiedle będzie posiadało pełną infrastrukturę?

Inwestycja w swych planach uwzględnia przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Ponadto na osiedlu powstaną drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie ulic, ławki, zielone tereny wspólne oraz plac zabaw.

 

... Więcej w ustawie deweloperskiej